Какъв вид личен заем е подходящ за мен?

Какъв вид личен заем е подходящ за мен?

Какъвто и да е планът или проектът ви, независимо дали искате да отидете на почивка със семейството си, да консолидирате дългове или да покриете разходи за връщане в училище, има личен заем, който да отговаря на нуждите ви.

Какво трябва да взема предвид, когато избирам кредит?

Когато избирате личен заем, трябва да вземете предвид следното:

-Месечна вноска: Трябва да се чувствате комфортно с месечната вноска и да сте сигурни, че можете да посрещнете изплащането на нов кредит. Помислете за другите си задължения за плащане и поискайте разумна сума, която да покрие нуждите, които вече сте определили предварително.

-Лихвен процент: Лихвеният процент, който ще бъде начислен по вашия заем, ще зависи, наред с други неща, от кредитната ви история и способността ви да изплащате заема. Ако нямате кредитен опит, има заеми, които могат да ви помогнат да го установите.

-Вид на обезпечението: Това е гаранцията за плащане, която се изисква за определени видове заеми. Някои продукти изискват пари в брой или средства от спестовна сметка.

-Срок на заема: Срокът, през който ще изплащате заема. Този период варира от една до десет години в зависимост от вида на кредита и от размера на заетата сума. Трябва да прецените колко дълго ще се обвързвате с месечна вноска и как това ще се отрази на бюджета ви.

Онлайн кредити

Вид кредит за всяка нужда 

Идеалният личен заем за вас ще зависи от това дали имате или не кредитна история, качеството на вашия кредитен опит, сумата, която искате да заемете, приложимия лихвен процент и дали се изисква гаранция за плащане (обезпечение) или не.

Има обезпечени и необезпечени заеми. И ще се запитате какво е предимството на едното пред другото? Заем, който изисква обезпечение, спестовна сметка или сертификат за депозит, служи за намаляване на лихвения процент, като същевременно покрива дълга ви, в случай че не можете да извършите плащането си. При изплащане на кредита се освобождават обезпечението и генерираните лихви. Заемите, които не изискват обезпечение, обикновено предлагат по-висок лихвен процент. 

 1.Необезпечен заем

Идеален за консолидиране на дългове, отиване на почивка, подобряване на дома ви или покриване на разходи, свързани с връщане в училище, специално събитие или за плащания на медицински разходи.

 2.Обезпечен заем

Предлага ниско фиксирано месечно плащане чрез парично обезпечение. Предлага ви предимството да продължите да печелите лихва върху обезпечението по заема и когато приключите с плащането, обезпечението се освобождава плюс генерираната лихва.

Необезпечените заеми са чудесни, защото не изискват никакъв вид обезпечение. Това ги прави добър вариант за различни видове бизнес и физически лица. Понякога обаче те са с по-висок лихвен процент от другите видове заеми.

Вземането на заем може да е удобно, но е и опасно. Това означава също, че ще трябва да върнете парите, които сте взели назаем, с начислената лихва. Преди да решите да кандидатствате за кредит определете много точно каква ще бъде сумата, която ви е необходима, но и която ще можете да погасите без това да предизвиква затруднение. За да поддържате кредитната си история добра е важно да погасявате всяка вноска в посочения в договора срок. Ако сте изряден платец и в определен момент ви се наложи да изтеглите друг кредит, то шанса да бъдете одобрени е много по-голям.

Най-популярни