Общият процес на лидерство в работата

Общият процес на лидерство в работата

Лидерството е много важна част и върви ръка за ръка в работата. 

Лидерът е този човек, който хората харесват, на който искат за подражават и от който черпят знания и опит.

Концепцията за общо лидерство се основава на три принципа:

Бъдете истински: Действайте с автентичност, като изяснявате какво е важно.

Бъдете цялостни: Действайте с почтеност, като уважавате целия човек.

Бъдете иновативни: Действайте с креативност, като експериментирате как се правят нещата.

Започвате процеса, като мислите, пишете и разговаряте с треньори за връстници, за да идентифицирате основните си ценности, визията си за лидерство и текущото съгласуване на вашите действия и ценности – изяснявайки какво е важно. Коучингът от връстници е изключително ценен, на този етап и през цялото време, тъй като външната перспектива предоставя солидна дъска за вашите идеи, предизвиква ви, дава ви нов начин да видите възможностите за иновации и ви помага да държите сметка за поетите ангажименти.

След това идентифицирате най -важните хора – „ключови заинтересовани страни“ – във всички области и очакванията за ефективност, които имате един към друг. След това разговаряте с тях: Ако сте като повечето участници, ще бъдете изненадани да откриете, че това, което и колко, всъщност вашите ключови заинтересовани страни се нуждаят от вас, е различно и по -малко от това, което сте мислили предварително.

Тези прозрения създават възможности за вас да фокусирате вниманието си по -интелигентно, като стимулирате иновативни действия. Сега, с по -твърдо основание за най -важното и по -пълна картина на вашия вътрешен кръг, вие започвате да виждате нови начини да подобрите живота не само за вас, но и за хората около вас.

Следващата стъпка е да проектирате експерименти и след това да ги изпробвате през контролиран период от време. Най -добрите експерименти са промени, които вашите заинтересовани страни желаят толкова, колкото, ако не и повече от вас.

Източник: bulgaria24.tv

Най-популярни