Кратък нaръчник за соларни панели!

Кратък нaръчник за соларни панели!

Как работят фотоволтаичните системи?

Някой материали имат способността да излъчват електричество, когато светлина попадне върху тях. Тази способност се нарича фотоволтаичен ефект. Соларните панели използват този ефект и конвертират слънчевата енергия в постоянен ток. За да стане обаче в променлив, инвертор го преобръща и го прави подходящ за електрическата верига в дома или помещението. Ако остане излишък от енергия той може да се прехвърли към електрическата мрежа и съответно да се заплати цената на собственика на фотоволтаичните системи. Другата опция е да се прехвърли към система, която да работи като батерия и да съхрани количеството, докато потребителят има нужда от него. Примерно нощем или в дни, когато няма достатъчно слънчева енергия, че да се захранят фотоволтаичните панели.

Всеки добър производител на соларни панели, като Crane.bg може да ви даде съвети как точно да насочите фотоволтаичните клетки, така че да имат максимална ефективност. Например, хубаво е, да сочат на север и да са обърнати директно към слънцето. Оптималният ъгъл на позициониране не трябва да е препречен от дървета или други обекти, които могат да правят сянка. Разбира се, има огромно значение и в какъв регион е разположена системата.

Какво е соларна клетка и какво – соларен панел?

Повечето соларни клетки са направени от силикон. Соларните панели се наричат и соларни модули, те са съставени от тези соларни клетки и са защитени от стъкло и алуминиева рамка. Обикновено соларните панели са няколко на брой и представят един масив.

Видове соларни клетки.

Монокристалните соларни системи са черни на цвят и се води, че имат по-висока ефективно спрямо поликристалните (мултикристалните). Поликристалните пък са тъмно сини на цвят и имат по-висока толерантност към разликите в температурата. Двата вида соларни клетки са произвеждат по различен начин, но въпреки че са различни като устройство, не значи че количеството произвеждана електроенергия зависи само от тях. Колко точно обем от електроенергия ще произвежда една фотоволтаична централа се определя от комплект от фактори.

IBC соларни клетки са така наречените задни соларни клетки, които получават контакт от задната страна, а не отпред. Естествено, нищо не трябва да препречва достъпът отзад.

Има и още един вид клетки, които са направените от тънък слой фотоволтаичен материал, като той е положен върху базов материал от стъкло, метал или друга субстанция. Тази технология още не е достатъчно развита, но пък обещава да се развива все повече и повече през следващите години.

 

 

Ефикасност на фотоволтаичните системи.

Това е мярката, която измерва, колко изходяща електроенергия ще излъчва един панел. Измерва се във ватове. Колкото по-голяма е ефикасността, толкова по-вече ватове ще произвежда дадено място, снабдено със соларни панели. Ако съответното пространство е голямо, може да се закупят по-голяма бройка фотоволтаични панели от Crane.bg с по-ниска ефективност и да се използват максимално. Колкото и странно да звучи, въпреки че соларните панели са създадени за да се позиционират на покривите, те стават по-малко ефективни, когато се нагреят. Това е така, заради свойствата на фотоволтаичните клетки. Много често се наблюдава спад на произведената енергия в много горещи дни, както и увеличение, когато времето е просто топло, а не горещо. Освен това някои фотоволтаични панели имат по-висок толеранс към разлики в температурата и точно те са предпочитан избор при по-горещ климат. Важно е, да се знае, че панелите трябва да се инсталират така че да има място за въздухът да циркулира свободно под тях. Това е нужно, за да се охлаждат модулите по-лесно и да се вдига ефективността им.

 

Най-популярни