Агенция за подбор на персонал – какви са ползите?

Агенция за подбор на персонал – какви са ползите?

Днес все повече фирми се сблъскват с един значителен проблем – да намерят квалифицирани кадри, които да заемат свободните работни позиции. Причините за това са свързани най-вече с рекордно ниските нива на безработица на пазара на труда. Тази тенденция се наблюдава не само в България, но и в световен мащаб. Освен това, дигиталната ера, в която живеем, променя начина, по който хората търсят работа.

Те искат да знаят повече за компанията, затова я проучват онлайн, преди изобщо да вземат решение дали да кандидатстват. Нещата, които изброихме, всъщност водят до едно обръщане на ролите и на работодателите  се налага да полагат все повече усилия, за да открият подходящи попълнения за своя екип.

Едно от възможните решения на този проблем е съвместната работа с фирми за подбор на персонал. В тази статия ще потърсим отговор на въпроса какви са ползите от това да наемете такава фирма.

 Спестява време

Една от най-големите ползи определено e по-бързия процес по намиране на служители. Понякога откриването на подходящия кандидат може  да Ви отнеме месеци, но често Вие не разполагате с толкова време. Фирмите за подбор на персонала имат предварително изградени бази данни с кандидати, които биха били подходящи за конкретното работно място.  Те ще се заемат с разглеждането на CV-та, преценка на знанията и уменията на кандидатите, провеждане на интервюта и тестове, за да отсеят най-подходящите, които да Ви предложат.

Притежават нужната експертиза

Още едно от големите предимства е, че агенциите за подбор разполагат с необходимата експертиза. Те разполагат с висококвалифицирани служители, които са специализирани в откриването на кандидати в определени сектори. Това означава, че те са започнати в детайли с техническите изисквания към различните длъжности и уменията, нужни за тях. Освен това, те могат да  Ви предоставят важна информация и съвети, особено щом се отнася до състоянието на пазара на труда, размера на възнагражденията, очакванията за кариерно израстване на кандидатите и т.н

Освобождава служителите от допълнителни задължения

Ако не разполагате със собствен HR отдел или поне човек, който да се занимава конкретно с управлението на човешките ресурси във фирмата, това означава, че тези задачи ще бъдат прехвърлени към мениджъра или друг служител. В този ред на мисли, те ще са заети да разглеждат купища кандидатури и да провеждат интервюта. Това  ще става за сметка на основните им работни задължения и ще намали продуктивността им. Агенциите за подбор на персонал ще свършат тази работа вместо Вас, а служителите на фирмата няма да се разконцентрират от своите професионални отговорности.

Намалява текучеството на персонала

Ако наемете неподходящ служител, рано или късно, той ще напусне компанията или Вие сами ще го освободите. Това ще Ви коства много изгубено време по подбор и обучение, а също и финансови ресурси. А най-лошото е, че ще трябва да започнете целия този процес отначало. Ако изберете да работите с агенция, тя ще избере подходящи кадри, оценявайки реалистично техните възможности, а също и мотивация. В дългосрочен план това ще намали текучеството на кадри и ще Ви спести усилия и разходи по намирането на нови служители за Вашия екип. В допълнение, ще създадете стабилна работна среда и повече възможности за развитие на Вашия бизнес.

Това са основните предимства от съвместната работа с фирма за подбор на персонал. Разбира се, съветваме Ви добре да проучите отделните агенции и да изберете такава с доказана репутация и опит с намирането на служители във Вашата сфера на дейност.

 

Най-популярни