Имаме ли нужда от адвокат ако попаднем в ПТП?

Имаме ли нужда от адвокат ако попаднем в ПТП?

Факт е, че през последните години станахме свидетели на изключително висок ръст на пътните инциденти в страната. Всяко едно настъпило ПТП води със себе си доста широк спектър от последици, както за причинителя на инцидента така и за останалите участници, които са били по един или друг начин увредени от произшествието, а не са изключени и случаи на причиняване на смърт по непредпазливост. В такива ситуации действително не всеки пострадал знае, че може да ползва услугите на адвокат, който да защити неговите права от възникването на пътния инцидент. Тъй като лицата, които са пострадали от ПТП едва ли са запознати със своите права при настъпването на такива обстоятелства, то нуждата от адвокат птп е налице и не бива да пренебрегвате тази професионална юридическа помощ.

За да бъдете правилно насочени към пристъпване на уреждането на всяка една материална претенция към застрахователя. Всяко увреждане води след себе си и изплащане на обезщетение, което се дължи от страна на застрахователя, който е издал полицата на виновното лице, причинило ПТП-то. Необходимостта от адвокат при настъпване на ПТП е повече от категорична.

Не са редки случаите, в които пострадали с години чакат да получат обезщетения. Напразно тези лица се оказват в един порочен кръг именно поради това, че не са получи правилните насоки от професионалист, който е наясно с материята и знае как бързо да потърси материалния интерес за своите клиенти.

За да бъдат изяснени обстоятелствата за възникването на дадено ПТП има процедури, които са част от досъдебното производство. Един опитен адвокат по ПТП и свързаното с това застрахователно право ще може достатъчно адекватно да защити вашите права и да уреди претенциите ви към застрахователя на лицето, което е причинило пътния инцидент.

Като пострадал имате право на обезщетение. Това разбира се, може да настъпи след приключването на досъдебното производство и автотехническата експертиза, която също е задължителна част от процеса. С помощта на адвоката по ПТП и застрахователни права, който защитава интересите ви по време на делото, съда ще определи вида на отговорността и размера на обезщетението, което е дължимо от застрахователя за причинените щети на всички пострадали в инцидента лица.

Най-популярни